Proactive Services

เราเฝ้าตรวจสอบและจัดการระบบ IT ของคุณจากระยะไกล

ช่วยรักษาระบบไอทีของคุณให้ทำงานได้อย่างราบรื่น

ระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานของทุกวันต่อธุรกิจของคุณ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเหล่านี้อาจจะทำให้การทำงานหยุดชะงักลง และการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจจะนำไปสู่การสูญเสียกำลังการผลิต สูญเสียลูกค้า และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นจุดชี้วัดว่าธุรกิจของคุณได้กำไรหรือขาดทุน ดังนั้นการรักษาให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณมีความปลอดภัยและทำงานได้ในประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสูงสุด

นอกเหนือจาก “การแก้ปัญหาฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน” แล้ว เรายังทำงานตลอดเวลาเพื่อระบุและป้องกันปัญหาและหยุดเส้นทางของปัญหาเหล่านั้น เราจะทำให้คุณหายกังวลในการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการรวมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทำงานพร้อมกับการเฝ้าตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (Realtime) ในส่วนของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้เห็นผลในทันที

Proactive Server

การเฝ้าตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูงตลอดเวลาทุกวัน
การบำรุงรักษาแอปพลิเคชั่นหลัก
การบริหารจัดการซ่อมแซม (Patch) ของ Microsoft และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รายอื่น
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนที่วางไว้

Proactive Workstation

การบริหารจัดการซ่อมแซม (Patch) ของ Microsoft และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รายอื่น
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนที่วางไว้
การเฝ้าตรวจสอบความพร้อมใช้งาน

Proactive Backup

การนำไปใช้และการกำหนดตั้งค่าการสำรองข้อมูล
การเฝ้าตรวจสอบประสิทธิภาพการสำรองข้อมูล
การสำรองข้อมูลในผ่านระบบควบคุมทางไกลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบริษัท
งานสำรองข้อมูลที่กำหนดเวลาไว้

Proactive Support

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครือข่ายรายไตรมาส
การวางแผนธุรกิจและการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์

Proactive Security

การเฝ้าตรวจสอบและการจัดการการป้องกันไวรัส (Anti-Virus)
การเฝ้าตรวจสอบและการจัดการจดหมายทั้งจดหมายเข้าและจดหมายออก

Proactive Network

การเฝ้าตรวจสอบประสิทธิภาพ Router/Switch/Firewall
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครือข่ายหลักที่กำลังทำงาน

คุณสามารถวางใจให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีเป็นผู้ดูแลคุณ

สำหรับงานทั้งหมดที่ต้องทำให้สำเร็จนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของคุณถือเป็นงานที่ยากที่จะทำให้สำเร็จได้ แต่เราสามารถเข้ามาดูแลงานเหล่านี้เพื่อให้คุณได้มีเวลาพอที่จะมุ่งเน้นในการทำธุรกิจของคุณมากขึ้น

ทีมของเราจะเฝ้าตรวจสอบและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจากทางไกล ค้นหาปัญหาเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหานั้นได้ก่อนที่กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ระบบของคุณหยุดทำงานได้ คุณจะวางใจเมื่อรู้ว่าเราจะช่วยเฝ้าดูระบบคอมพิวเตอร์ของคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆวัน เพื่อช่วยให้ระบบปลอดภัยและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอที?

เราอยากที่จะฟังเสียงจากคุณตลอดเวลา!