เกี่ยวกับ MONITORING LABS

Your trusted IT advisor.

Monitoring Labs ถูกก่อตั้งขึ้นในฮ่องกงเมื่อปี 2559 โดยมีแนวคิดการก่อตั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอที สองคนซึ่งมีประสบการณ์ไอที รวมกันมากกว่า 45 ปี บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นโดยความเชื่อที่ว่า ธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่ร้ายแรงได้ โดยใช้เทคโนโลยีการป้องกันแบบเชิงรุก (Proactive) มากกว่าการป้องกันแบบเชิงรับ (Reactive)

ในหลายๆองค์กร เราจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีการดำเนินการใดๆ จนกว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นเราตัดสินใจที่จะเสนอวิธีการใหม่ขึ้นมา โดยเสนอบริการที่มีราคาสมเหตุสมผลผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ที่จะ:

✓ ช่วยค้นหาและแก้ไขปัญหาแบบเวลาจริง (Realtime)โดยการเฝ้าตรวจสอบให้ทั่วถึงในทุกๆระบบ
✓ บริการการจัดการซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Anti-Virus) การซ่อมแซม (Patching) และพัฒนา (Update) ระบบปฏิบัติการให้ทำงานราบรื่นยิ่งขึ้นและทันสมัยตลอดเวลา
✓ แก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติด้วยการเขียนสคริปต์ (Automate Script)

แม้ว่าเราจะให้บริการระบบจัดการจากระยะไกล (Remote Managed Service) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับลูกค้าเลย เพราะเรายังมีการจัดเตรียมบุคลากรที่เชี่ยวชาญเข้าไปหาลูกค้าเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

เราเชื่อว่าผู้ให้บริการที่มีการระบบจัดการ (Managed Service Provider) ที่ดีนั้นควรจะ:

✓ ทราบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำงาน
✓ ทำงานร่วมกับคุณเพื่อลดความเป็นกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณ และ
✓ แสดงให้คุณเห็นถึงแนวทางการดูแลและการบำรุงรักษาอย่างเป็นมืออาชีพและใช้งานได้จริง

เมื่องานจำนวนมากต้องพึ่งพากระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีประจำวันภายในธุรกิจของคุณ ทีมของเราจะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้เป็นอย่างดี

ความสำเร็จของเราเมื่อเร็วๆ นี้

thailand flagในปี 2020 เราได้เปิดตัว MonitoringLabs สำหรับธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย ด้วยทีมเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในกรุงเทพฯ เราภูมิใจอย่างยิ่งที่จะมีส่วนสนับสนุนทุกธุรกิจบนดินแดนสยามเมืองยิ้มแห่งนี้ด้วยบริการและการสนับสนุนที่ดีที่สุดในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน!

เพราะทุกองค์กรมีความพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน

ลองดูว่า เราจะช่วยคุณได้อย่างไร!